Hyresgäster!

Nu är vi klara med kontorshotellet på plan 6 och nästan alla rum är uthyrda. Vi hoppas ni inte har störts för mycket av de olika ombyggnationer som pågått de senaste året. Men nu är det mesta klart och samtliga lokaler är uthyrda. Vi vill hälsa Banverket, Xtravagansa, Samhall samt alla företagare på kontorshotellet välkomna.